Benken ved jernbanestasjonen (1977)

Tittel: Benken ved jernbanestasjonenjernbanestasjonen
Utgitt: Gyldendal 1977
Sider: 257
ISBN: 8205094454

Romanen handler om et ektepar der Kjersti er levende, søkende, med vilje til å få noe fint ut av livet sitt, mens Simon er apatisk, fjern og sjelden lar seg engasjere av noe som helst. Et hovedmotiv er kampen mellom feminin varme og maskulin kulde i en norsk virkelighet der den maskuline kulden regjerer. Romanen er et intenst forsvar for de myke, feminine verdiene som synes å være det vi trenger nå dersom vi skal finne fine dager. Dette er en alvorlig, nesten tragisk, men også morsom roman om moderne menneskers vanskelige liv i Norge på 70-tallet. Den viser oss blant annet hvordan så elementære følelser som kjærlighet og vennskap kan bli nesten umuligheter i et gjennom-materialistisk samfunn.

Svarte noveller (1978)

Tittel: Svarte novellersvarte_noveller
Utgitt: Gyldendal
Sider: 296
ISBN: 8205108595

Gunnar Lunde var en av de unge forfattere som stod frem i den «modernistiske» bølgen i midten av 1960-tallet, og hans to første novellesamlinger, Flukten fra flukt(1967) og Svart latter (1969) ble meget godt mottatt av kritikerne.
Gunnar Lundes temaer er ofte hentet fra grenselandet mellom fantasi og virkelighet, mellom det tilsynelatende og det reelle, mellom det friske og det mentalt syke. Her går han til verks med en til tider «grotesk» realisme. Det gjennomgående er «den lille mann», som manipuleres av krefter han ikke forstår, på en hverdaglig selvfølgelig måte. Fortellingene legges raffinert naivistisk an, og resultatet blir gjerne oppvisninger i makaber «svart» humor.

Sjela mi (1978)

Tittel: Sjela misjela_mi
Utgitt: Gyldendal 1978
Sider: 87
ISBN: 8205110549

«Rett som det er møter sjela mi andre sjeler. Hei, roper den til den andre sjela. Har du det bra sånn stort sett?»
Slik spør Gunnar Lunde et sted i denne boka. Sjela mi er en samling dikt og tekster om de utfordringene og spenningene som ligger i den daglige virkeligheten – gjennomtrengt av varme og med en skarp brodd mot alt som er oppblåst og uekte.

Klovnens vakre død (1979)

Tittel: Klovnens vakre dødklovnens_vakre_dod
Utgitt: Gyldendal
Sider: 194
ISBN: 8205116318

Som en kinesisk eske avsløres handlingen i denne romanen om den unge forfatteren Frank Finnes dager i et dansk sommerhus, de dager som blir de siste i hans liv. Romanen handler også om Gunnar Lundes forsøk på å skrive en dokumentarroman om sin kollega.

Selv om romanen har en spennende ytre handling, er kanskje den indre handlingen viktigst: Dypest sett tar den opp problemer rundt samværet mellom mennesker som egentlig ikke vil hverandre noe ondt: løgnene, lukketheten, mistolkningene i de kalde 70-årene.