Flukten fra en flukt (1967)

Tittel: Flukten fra en flukt
Utgitt: Aschehoug 1967
Sider: 140
Tittelnr: 0016605

Innhold: flukten fra en flukt; Fremmed by; Monolog bak døren; Marsjkolonnen; Steinene; Før henrettelsen; Kvitteringen; Maratonløperen; Fra en billesamlers dagbok; Henry; 17 Larsen; Syk soldat; Majoren; Villaen; Direkte mental krig; Tåke; Den gamle; Forfølgelsen; Sykehuset

Mellom deg og meg (1968)

Tittel: Mellom deg og megmellom_deg_og_meg
Utgitt: Aschehoug 1968
Sider: 51
Tittelnr: 0018350

Gunnar Lunde debuterte høsten 1967 med novellesamlingen «Flukten fra en flukt».
«Jeg skulle tro det er nokså sjelden man møter en novelledebutant så sikker og moden som denne 23 år gamle ungdomskolelæreren fra Stavanger. …Alt han skriver angår oss i vår situasjon i dag,» skrev Simen Skjønsberg blant annet i Dagbladet, og i aviser landet over var kritikerne av samme mening.
I denne boken viser Lunde en annen side av sitt talent. Diktene hans gir både krasse og følsomme uttrykk for hvordan et ungt sinn opplever verden i dag og medmenneskene rundt seg, veien «mellom deg og meg».

Svart latter (1969)

Tittel: Svart lattersvart_latter
Utgitt: Aschehoug 1969
Sider: 158
Tittelnr: 0016627

Innhold: Svart latter; Treet; På kino; Eilif og Arvid; Drankeren; Fyllearresten; Postbudet; Besøk; 17 Larsen igjen; Den hjemløse soldaten; Slentretur i helvete; Fluen; Tilfeldig møte; Asylet; Brønnen; Kunstneren; Lydene; Botanikeren; Korsfestelsen; Naboen; Konsultasjon.

Lunde viser oss ofte menneskers forhold til «systemet»; offentlige myndigheters og etaters maktbruk og mekaniske manipulering av enkeltindivider.

I et nøkternt, enkelt språk maner han fram en marerittaktig, drømmelignende virkelighet. Og hele tiden spiller hans groteske humor med, hans «svarte latter».

Sprell (1970)

Tittel: Sprellsprell
Utgitt: Gyldendal 1970
Sider: 141
Tittelnr: 0016648

Sprell er en samling skisser, noveller og dikt. De tar for seg dagligdagse menneskelige forhold – i ekteskapet med ektefelle og barn, på jobben og andre steder der mennesker møtes i hverdagen.
Lunde prøver med sin bok å definere alt det som på godt og ondt binder oss og virker på oss i omgangen med andre mennesker. For å gi en forståelse av maktspill og manipulering, men også de verdifulle tingene som gjør livet verdt å leve, bruker han ofte nye og ukonvensjonelle midler. Gunnar Lunde er født i 1944. Han arbeider som lærer i ungdomskolen og har tidligere skrevet to novellesamlinger, Flukten fra en flukt(1967) og Svart latter (1969), en diktsamling Mellom deg og meg (1968) og en romanDrømmekvinnen (1970). Han har dessuten deltatt i en rekke diktantologier.

Angst-rytme (1973)

angst-rytme

Tittel: Angst-rytme
Utgitt: Gyldendal 1973
Sider: 208
ISBN: 8205058288

«Angst-rytme representerer kanskje et vendepunkt i produksjonen hans, og i alle fall et foreløpig toppunkt.» Ingar Skrede i Dagbladet

«Gjennom maskefall og avmytologisering.., gjennom aggresiv utlevering av all vår uheroiskhet, gjennom konsekvent å kalle tingene ved deres rette navn og konsekvent holde fast ved saklig skildring av miljøet.. og samtidig holde fast ved sin rolle som fortelleren – når Lunde inn til dette han kaller angst-rytmen i livet: og vi kan skoggerle, flippe ut eller hva som helst, vi er komedianter i det trivielle og det vi helt sikkert vet om er angsten, og det vi frykter, er virkeligheten bak angsten.»
Knut Ødegård i Aftenposten

«Det er en fin bok Gunnar Lunde har skrevet i år, en innbitt og morsom roman, innbitt og morsom fordi den er skrevet i denne mutte, kverulerende og naivistiske stilen som kler hans forsvar-for-den-lille-avviker-ideologi så godt.»
Willy Dahl i Arbeiderbladet

Liisa fra Finland (1975)

Tittel: Liisa fra Finlandliisa_fra_finland
Utgitt: Gyldendal 1975
Sider: 139
ISBN: 8205081778

«Her kommer 7 noveller, en lang og 6 korte, alle umiskjennelig merket av Gunnar Lundes spesielle, direkte skrivekunst og den merkelige blandingen av enkel, alminnelig virkelighetsnærhet og selvfølgelig fantaseri so vi ofte finner hos denne fine forfatteren.»
Eiliv Eide i Bergens Tidende

«De øvrige novellene, alle ganske korte, viser også Gunnar Lundes evne til å kaste lys over forhold mellom mennesker, kanskje aller mest over den kjensgjerning at i et samfunn som vårt kan kontaktene være så usikre, uklare. Han viser en absurd verden, der særlig barnet er utsatt for påvirkninger det ikke forstår. Men det er i «Liisa fra Finland» en tydeligst opplever Gunnar Lundes særpreg, det er der en fornemmer at en drøm om et annet slags menneskeliv kan leve midt i svart ironi og matt håpløshet.»
Magli Elster i Arbeiderbladet

Kanskje fins det fine dager (1976)

Tittel: Kanskje fins det fine dagerkanskje_fins_det_fine_dager
Utgitt: Gyldendal 1976
Sider: 237
ISBN: 8205088489

Hovedpersonen i denne romanen er en postfunksjonær som leter etter fine dager. Han er et menneske som er akkurat så lite vanlig som de aller fleste av oss. Romanen om Karl Otto Hagensten sier ikke bare noe sentralt om hans liv, den sier også noe vesentlig om våre liv. Det er sagt med åpenhet og varme, og med Gunnar Lundes spesielle kjennetegn – humoren.