«Utvalgte noveller» ble utgitt 4. februar 2014 på Liv Forlag

(Hentet fra LIV Forlag )

Gunnar Lunde – Den svarte humorens mester

Gunnar Lunde, født i Oslo 1944 – død i Haugesund 1993, debuterte som novelleforfatter i lunde2antologien «Gruppe 66». Året etter bokdebuterte han med den Kafka-inspirerte novellesamlingen «Flukten fra en flukt». 2 år senere utga han novellesamlingen «Svart latter» som ga ham tilnavnet den svarte humorens mester. Totalt utga Lunde 5 novelle/tekstsamlinger, 2 diktsamlinger og 15 romaner.
I «Utvalgte noveller» finner du 25 noveller, fra den som startet det hele «Maratonløperen» fra antologien Gruppe 66 til «Liisa fra Finland».
Som novelleforfatter tilhører Gunnar Lunde det ypperste man finner i norsk litteraturhistorie. Ofte er novellene i grenselandet mellom fantasi og virkelighet, mellom det tilsynelatende og det reelle, mellom det friske og det mentalt syke, gjerne med et stikk til forbrukersamfunnet og statusjag. For å si det med Dagbladjournalist Tom Stalsbergs ord i en anmeldelse av en annen bok i 2010:
«De skriver også om en noe glemt forfatter, Gunnar Lunde. Les ham!».
Foruten novellene av Lunde inneholder boka også et nyskrevet forord av Einar Økland og etterord av hans sønn Erik Lura.
4’de februar 2014 ville Gunnar Lunde fylt 70 år om han fortsatt var med oss. Det finnes ikke finere dager å lansere en gjenutgivelse av Lundes noveller på.

Boken kan bestilles hos LIV Forlag .