Sprell (1970)

Tittel: Sprellsprell
Utgitt: Gyldendal 1970
Sider: 141
Tittelnr: 0016648

Sprell er en samling skisser, noveller og dikt. De tar for seg dagligdagse menneskelige forhold – i ekteskapet med ektefelle og barn, på jobben og andre steder der mennesker møtes i hverdagen.
Lunde prøver med sin bok å definere alt det som på godt og ondt binder oss og virker på oss i omgangen med andre mennesker. For å gi en forståelse av maktspill og manipulering, men også de verdifulle tingene som gjør livet verdt å leve, bruker han ofte nye og ukonvensjonelle midler. Gunnar Lunde er født i 1944. Han arbeider som lærer i ungdomskolen og har tidligere skrevet to novellesamlinger, Flukten fra en flukt(1967) og Svart latter (1969), en diktsamling Mellom deg og meg (1968) og en romanDrømmekvinnen (1970). Han har dessuten deltatt i en rekke diktantologier.