Liisa fra Finland (1975)

Tittel: Liisa fra Finlandliisa_fra_finland
Utgitt: Gyldendal 1975
Sider: 139
ISBN: 8205081778

«Her kommer 7 noveller, en lang og 6 korte, alle umiskjennelig merket av Gunnar Lundes spesielle, direkte skrivekunst og den merkelige blandingen av enkel, alminnelig virkelighetsnærhet og selvfølgelig fantaseri so vi ofte finner hos denne fine forfatteren.»
Eiliv Eide i Bergens Tidende

«De øvrige novellene, alle ganske korte, viser også Gunnar Lundes evne til å kaste lys over forhold mellom mennesker, kanskje aller mest over den kjensgjerning at i et samfunn som vårt kan kontaktene være så usikre, uklare. Han viser en absurd verden, der særlig barnet er utsatt for påvirkninger det ikke forstår. Men det er i «Liisa fra Finland» en tydeligst opplever Gunnar Lundes særpreg, det er der en fornemmer at en drøm om et annet slags menneskeliv kan leve midt i svart ironi og matt håpløshet.»
Magli Elster i Arbeiderbladet