Paragraf 3 (1989)

Tittel: Paragraf 3paragraf3
Utgitt: Eide forlag 1989
Sider: 228
ISBN: 82-514-0346-4

Tekstforfatteren og familiemannen Frank Finne blir til sin forbauselse og forbannelse tvangsinnlagt på institusjon.
Er han syk, eller er det et komplott – iscenesatt av konen og hennes elsker? Gunnar Lunde gir oss ikke noe entydig svar.
Gradvis aksepterer Frank Finne diagnosen, men svært motvillig og aldri helt. Han rømmer, men på underlig vis signaliserer teksten at det ikke er noe å rømme til og ikke noe å rømme fra. Tomhet og desillusjon er siste utvei.
Et hatsk angrep på feministisk terror og sosialdemokratisk problemtenkning? Javel, men også underfundig distanse til mannsrollen. Svak er mannen, undertrykket og forfulgt, men også latterlig i sin selvhøytidelighet. Gunnar Lundes nye roman er en skjærende dissonans – på den ene siden forsvar for den mandige opprørs- og frihetstrangen, på den andre siden angrep på mannens ettergivenhet, kompromissvilje og nytteløse paranoia.
Ingen kan stille seg likegyldig til Gunnar Lundes facinerende roman-verden. Det haster, for snart er vi alle tvangsinnlagt…