Så kom den smilende katten (1987)

Tittel: Så kom den smilende kattensmilende_katten
Utgitt: Aschehoug 1987
Sider: 298
ISBN: 8203155960

Etter et personlig skibbrudd i København prøver den 42-årige forfatter og jeg-forteller Jan Juul å stable på beina et nytt liv med nye kontakter. Han kommer till en norsk småby hvor han flytter inn i et hybelhus drevet av en striks flyvertinne. Huset bebos forøvrig av en alkoholisert kvinne og to mystiske menn som vokter på hverandre. Jan Juuls forhold til beboerne preges av hans medtatte selvbilde – de andre oppfattes som påtrengende og fiendlige. Men forelskelsen i den unge kvinnen åpner for en mer forsonende holdning. Kjærligheten til henne blir den forløsende faktor, mens aggresjonen til moren forblir uforløst. Morens forventninger om at sønnen skulle ha levet opp til den fasaden hun har dyrket, får Jan til å ønske å sabotere alle krav. Samtidig som han lengter etter å bli et «normalt» og familiært menneske, ønsker han å leve fri og ubundet som katten – et vesen som både er temmet husdyr og fri sjel.