Pinlig følsomhet (1992)

Tittel: Pinlig følsomhetpinlig_folsomhet
Utgitt: Eide Forlag 1992
Sider: 226
ISBN: 82-514-0425-8

Gunnar Lunde har en utvilsom evne til å forme tvilsomme fortellerskikkelser. Leseren vil tross alt få sympati for jeg-fortelleren Rolf Finne som med en blanding av slesk beregning og rørende hjelpeløshet vaser seg inn i et ekteskapelig oppgjør med sin kone Silje og inn i et nytt forhold til den enkle, men oppriktige Evy. På forskjellige måter prøver Finne å forholde seg til sin «pinlige følsomhet», som blant annet har gjort det umulig for ham å være lærer.

En mutt, naivistisk fortellerstil risser opp en kanskje bevisst banal handling, der den gode kjærligheten seirer over den onde tilfrysingen av følelseslivet. Forfatteren er her på hjemmebane med gode scoringer i kjent Gunnar Lunde-stil.