Angst-rytme (1973)

angst-rytme

Tittel: Angst-rytme
Utgitt: Gyldendal 1973
Sider: 208
ISBN: 8205058288

«Angst-rytme representerer kanskje et vendepunkt i produksjonen hans, og i alle fall et foreløpig toppunkt.» Ingar Skrede i Dagbladet

«Gjennom maskefall og avmytologisering.., gjennom aggresiv utlevering av all vår uheroiskhet, gjennom konsekvent å kalle tingene ved deres rette navn og konsekvent holde fast ved saklig skildring av miljøet.. og samtidig holde fast ved sin rolle som fortelleren – når Lunde inn til dette han kaller angst-rytmen i livet: og vi kan skoggerle, flippe ut eller hva som helst, vi er komedianter i det trivielle og det vi helt sikkert vet om er angsten, og det vi frykter, er virkeligheten bak angsten.»
Knut Ødegård i Aftenposten

«Det er en fin bok Gunnar Lunde har skrevet i år, en innbitt og morsom roman, innbitt og morsom fordi den er skrevet i denne mutte, kverulerende og naivistiske stilen som kler hans forsvar-for-den-lille-avviker-ideologi så godt.»
Willy Dahl i Arbeiderbladet