Svarte noveller (1978)

Tittel: Svarte novellersvarte_noveller
Utgitt: Gyldendal
Sider: 296
ISBN: 8205108595

Gunnar Lunde var en av de unge forfattere som stod frem i den «modernistiske» bølgen i midten av 1960-tallet, og hans to første novellesamlinger, Flukten fra flukt(1967) og Svart latter (1969) ble meget godt mottatt av kritikerne.
Gunnar Lundes temaer er ofte hentet fra grenselandet mellom fantasi og virkelighet, mellom det tilsynelatende og det reelle, mellom det friske og det mentalt syke. Her går han til verks med en til tider «grotesk» realisme. Det gjennomgående er «den lille mann», som manipuleres av krefter han ikke forstår, på en hverdaglig selvfølgelig måte. Fortellingene legges raffinert naivistisk an, og resultatet blir gjerne oppvisninger i makaber «svart» humor.