Sjela mi (1978)

Tittel: Sjela misjela_mi
Utgitt: Gyldendal 1978
Sider: 87
ISBN: 8205110549

«Rett som det er møter sjela mi andre sjeler. Hei, roper den til den andre sjela. Har du det bra sånn stort sett?»
Slik spør Gunnar Lunde et sted i denne boka. Sjela mi er en samling dikt og tekster om de utfordringene og spenningene som ligger i den daglige virkeligheten – gjennomtrengt av varme og med en skarp brodd mot alt som er oppblåst og uekte.