Tørk tårene, knytt nevene (1971)

Tittel: Tørk tårene, knytt nevenetork_tarene_knytt_nevene
Utgitt: Gyldendal 1971
Sider: 166
ISBN: 820500018