Klovnens vakre død (1979)

Tittel: Klovnens vakre dødklovnens_vakre_dod
Utgitt: Gyldendal
Sider: 194
ISBN: 8205116318

Som en kinesisk eske avsløres handlingen i denne romanen om den unge forfatteren Frank Finnes dager i et dansk sommerhus, de dager som blir de siste i hans liv. Romanen handler også om Gunnar Lundes forsøk på å skrive en dokumentarroman om sin kollega.

Selv om romanen har en spennende ytre handling, er kanskje den indre handlingen viktigst: Dypest sett tar den opp problemer rundt samværet mellom mennesker som egentlig ikke vil hverandre noe ondt: løgnene, lukketheten, mistolkningene i de kalde 70-årene.